1 / 6

Lauvåsen boligtomter Godhaugvegen, Elnesvågen

Lauvåsen boligfelt er et nytt boligfelt som ligger i Hustadvika Kommune, like øst for Sylte skole. Her har vi to eneboligtomter for salg. Her har man lekeplasser, friområder og natur i umiddelbar nærhet. Infrastruktur er ferdig opparbeidet, og kjøper kan overta tomten, og starte søknadsprosess og bygging av egen bolig umiddelbart.

Tomteliste:

Tomt 1: 930m² - kr 1 128 670 (totalpris inkl. omkostninger)
Tomt 2: 946m² - kr 1 231 170 (totalpris inkl. omkostninger)

Beskaffenhet

Alle tomtene er skilt ut fra gnr. 59 og bnr. 23 i Hustadvika kommune. Eiendommen er fradelt, og hver tomt har fått endelig matrikkelnummer med eget bruksnummer og endelig adresse. Tomtene har areal på ca. 930 m² - 946 m². Tomtene er iht. detaljreguleringsplanen markert som B 1 og B 2.

Regulering

Eiendommen omfattes av detaljreguleringsplan "Områderegulering for Lauvåsen" med bestemmelser vedtatt 30.03.2017 med plan-ID 201316. Tomtene i disse kjøpsbetingelsene er regulert til boligbebyggelse - boliger, frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller tomannsboliger.

Vei, vann og kloakk

Det er lagt vei fra til tomtene, samt at vann, avløp, strøm og fiberkabel er lagt inn på hver enkelt tomt. Alle tilknytningsavgifter betales av kjøper, f. eks tilknytningsavgift for vann, avløp og tv/internett-signaler. Tomtene leveres slik de fremstår ved besiktigelse. All videre opparbeidelse er kjøpers ansva

Regulering

Bolig

Matrikkelinformasjon:

Kommunenr: 1579
Gårdsnr: 59
Bruksnr: 23